ดและศาลเจ้ารอบๆบิวาโกะและโอซึ

ดและศาลเจ้ารอบๆบิวาโกะและโอซึ

สมาคมการท่องเที่ยวบิวาโกะ โอทสึ

ภายใต้ความเงียบสงบของพุทธศานาในประเทศญี่ปุ่น วัด Hieizan Enryakuji ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลก พร้อมทั้งวัดและศาลเจ้าอื่นๆ เปิดตัวด้วยเสียงกระซิบของประวัติศาสตร์และสัมผัสจิตวิญญาณของญี่ปุ่น

 

วัดฮิเอซัน เอนเรียวคุจิ

วัดฮิเอซัน เอนเรียวคุจิ

วัดฮิเอซัน เอนเรียวคุจิ เป็นสถานที่สำหรับอธิษฐานเพื่อสันติภาพของโลก นอกจากนี้วัดเอนเรียวคุจิยังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้และการฝึกอบรมพระสงฆ์ระดับสูงของพระพุทธศาสนาญี่ปุ่น ภูเขาฮิเอะ ถูกขนานนามว่าเป็น Mother Mount ของพุทธศาสนาญี่ปุ่น

 

วัดอิชิยามะ

Ishiyama Temple

วัดอิชิยามะเป็นวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นวัดที่ 13 จาก 33 วัดในพื้นที่คินคิและเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ 8 แห่งโอมิ “Omi Hakkei” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “The Autumn Moon at Ishiyama” (Ishiyama no Shugetsu) ตัววัดถูกสร้างขึ้นที่ด้านบนของหินขนาดใหญ่ (อนุสาวรีย์ธรรมชาติ) ซึ่งไม่ค่อยเห็นได้ในญี่ปุ่น

 

วัดไซเคียวจิ

วัดไซเคียวจิ

วัดไซเคียวจิถูกก่อตั้งโดยเจ้าชายโชโตคุ และได้รับการฟื้นฟูโดย Shinsei นอกจากนี้ยังเป็นวัดหลักสำหรับนิกาย Tentaishinseizo ในฐานะที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา ที่วัดมักเต็มไปด้วยผู้ที่มานมัสการทุกวัน จากส่วนที่เหลือของสุสานของตระกูลอาเคจิ เราสามารถบอกได้ว่า อาเคจิ มิซึฮิเดะ ได้ทำการฟื้นฟูวิหารหลังสงครามที่ภูเขาฮิเอะ

 

วัดอนโจจิ

วัดอนโจจิ

มิอิโนะบันโช หรือ “ระฆังยามเย็นแห่งโอมิ” (The evening bell of Omi) ซึ่งเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ 8 แห่งโอมิ (Omi Hakkei) เป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงของนิกายเทนได ทาคาระโดะ (หนึ่งนิกายพุทธศาสนานิกายมหายาน) จุดเด่นของวิหารหลักแห่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติคือเต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ คันนอนโดะแห่งวัดอนโจจิ (Kannondo of Onjoji) เป็นวัดที่ 14 ใน 33 วัดในภูมิภาคคินคิ ซึ่งมีรูปปั้นขององค์อวโลกิเตศวรอยู่

 

ศาลเจ้าฮิชิ ไทชะ

ศาลเจ้าฮิชิ ไทชะ

ศาลเจ้าฮิโยชิไทฉะเป็นศาลเจ้าหลักที่ใช้ในงานเทศกาลซันโนว ซึ่งมีสาขามากกว่า 3800 สาขาทั่วประเทศ ที่นี่ถูกบันทึกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดของญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าประกอบด้วย 21 ตึก อยู่ยนพื้นที่อันกว้างขวาง โดยเริ่มจากฝั่งตะวันออกยาวไปถึงวิหารหลัวทางด้านตะวันตก (สมบัติแห่งชาติ) ซึ่งเต็มไปด้วยมีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก

 

อุคิมิโดะ (วัดมังเกทสึจิ)

อุคิมิโดะ (วัดมังเกทสึจิ)

ในสมัยเฮอัน เอนชินโซซุ เกนชินได้สร้างวัดบนทะเลสาบบิวะ เพื่อความปลอดภัยและการให้ความรู้

ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ1937 (โชวะที่12) และได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปีค.ศ 1982 (โชวะที่57) แต่ก็ยังคงรักษารูปลักษณ์โครงสร้างแบบดั้งเดิมเอาไว้

 

Biwako Otsu Travel Guide

http://www.otsu.or.jp/en/index.html