Unzen hot springs town’s main spot

Unzen hot springs town’s main spot

โลกที่ถูกล้อมรอบด้วยไอจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

พื้นที่ระหว่างโคยูและชินยูนั้นถูกปกคลุมไปด้วยดินขาว และที่นี่คือ อุนเซนจิโกคุ ในทางพระพุทธศาสนา จิโกคุ (นรก) คือสถานที่ที่ไว้สำหรับลงโทษผู้ที่เคยกระชั่วในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยอุณหภูมิที่สูงของบ่อน้ำร้อนและมีแก๊สพวยพุ่งอยู่รอบบริเวณ รวมทั้งกลิ่นกำมะถันที่รุนแรง ทำให้มีลักษณะที่ดูน่ากลัวราวกับนรก

 

เอกลักษณ์ของไอน้ำที่อุนเซน

เป็นที่คาดการณ์ว่าต้นกำเนิดของพลังงานของบ่อน้ำร้อนอุนเซนนั้นมากจากแม็กม่าที่ด้านล่างของอ่าวทาจิบานะ แก๊สถูกแรงดันขึ้นมาผ่านรอยร้าวของพื้นหิน และในกระบวนการนี้เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกลายเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิร้อนมาก แก๊สที่เกิดจากน้ำร้อนที่เดือดออกมาเป็นแก๊สที่มีความรุนแรง และบ่อน้ำร้อนอุนเซนเกิดจากการรวมตัวกันของแก๊สและน้ำใต้ดินจากภูเขารอบๆ

 

ลักษณะพิเศษของบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

ลักษณะพิเศษของบ่อน้ำร้อนอุนเซนคือมีธาตุกำมะถันซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดน้ำพุเลย บ่อน้ำร้อนนั้นสามารถมีอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 98 องศาเซลเซียส โดยประกอบไปด้วย ธาตุเหล็ก อลูมิเนี่ยม กรดกำมะถัน น้ำพุร้อนยังสามารถบรรเทาโรคไขข้อ, โรคเบาหวานและโรคผิวหนัง นอกจากนี้ตัวแก๊สที่ปะทุขึ้นมาอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส ส่วนประกอบส่วนใหญ่คือไอน้ำ ส่วนบ่อน้ำร้อนนั้นประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งจะทำให้กลิ่นกำมะถันที่รุนแรง

 

ธาตุกำมะถันในดินและยูโนะฮานะ

พื้นหินในบริเวฯจิโกคุนั้นได้รับผลกระทบจากความร้อน น้ำที่เป็นกรดและแก๊สจากน้ำพุร้อน จึงทำให้มีลักษณะเป็นสีขาวและโคลน คุณยังสามารถเห็นหินยูโนะฮานะซึ่งเป็นสีขาวไปจนถึงเหลืองอ่อนได้รอบๆบริเวณที่มีรูที่มีไอน้ำหรือแก๊สออกมา หินเหล่านี้เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊ส ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมในดินจนตกผลึก

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหินยูโนะฮานะที่อุนเซนจิโกคุ หินเหล่านี้ไม่สามารถพบได้ในน้ำ แต่อยู่บนพื้นดิน

 


อุนเซนจิโกคุนั้นเป็นจุดหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่เมืองนี้ ที่นี่มีบ่อน้ำร้อนมากกว่า 30 บ่อ เช่น ไดเคียวคัง โออิโตะ และ คิโยชิจิ ซึ่งทั้งหมดมีไอน้ำสีขาวไหลออกมาจากรอยร้าวของเปลือกโลก นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านที่ในการเป็นแท่นสำหรับทรมานชาวคริสเตียนในช่วงสมัยเอโดะอีกด้วย

 

Unzen tourist association -Official website-

http://www.unzen.org/e_ver/